Танхимаар хичээллэх цэцэрлэгийн нэг бүлэгт дээд тал нь 25 хүүхэд байна

2021-08-12 189 0

Цэцэрлэгийн танхимын сургалт 9-р сарын 1-нээс эхэлнэ. Тусгай журам, зөвлөмжийн дагуу насны хязгаартайгаар үе шаттай эхлэх зохицуулалт хийнэ.

Цэцэрлэгт 5 настай хүүхдийг бүрэн хамруулна. 4 настай хүүхдийг үргэлжлүүлэн хамруулна. 2, 3 настай хүүхдийг халдварын эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн үе шаттай хамруулна.

Хүүхдийг эцэг эх, асран хамгаалагчийн хүсэлтэд үндэслэн танхимын сургалтад хамруулна. Нийслэлд 5 настай 77 мянган хүүхэд байна.

Нэг бүлэгт дээд тал нь 25 хүүхэд байна. Цэцэрлэгийн өдрийн сургалт, үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа 8-10 цаг байна.

Цэцэрлэгийн хүүхдийн ариун цэврийн хэрэгсэл хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг гурван сарын турш хэрэглэгдэх хэмжээгээр бэлтгүүлнэ.

Нэг ангид нэг хүүхэд өвдсөн тохиолдолд тухайн бүлгийг 14 хоногийн хугацаагаар зайн сургалтад шилжүүлнэ. Цэцэрлэгийн барилгын тухайн давхарт ажиллаж буй гурав хүртэл бүлгээс халдвар илэрвэл давхрыг тусгаарлан хаана.

Хүүхэд гэр цэцэрлэгийг хооронд заавал амны хаалт зүүнэ. Харин ангидаа зүүхгүй. Тоглоом болон хүнсний бүтээгдэхүүн гэрээсээ авчрахгүй. Хүүхдүүд шүдээ ангидаа угаахгүй, гэртээ угаана.

Ангид тоглоом, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг дамжуулан хэрэглэхгүй. Анги танхимд гараа байнга угаана. Эцэг эх бага насны хүүхдээ дагуулан олон нийтийн газраар явахгүй байх хэрэгтэй.

Хувийн өмчийн цэцэрлэгт хүүхэд нь суралцдаг бол гэрээний нөхцөлийг сайтар тохирч гэрээ байгуулах хэрэгтэй.

Бэлтгэл бүлгийн хүүхдэд зориулсан дасгал ажлын дэвтрийг 5 настай 77.8 мянган хүүхдэд хүргэнэ. 0-5 насны хүүхдийн хөгжлийг эцэг эх, асран хамгаалагчид хянаж, тохирсон дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн цахим гарын авлага бэлтгэнэ.

Өнгөрсөн улиралд сургуулийн өмнөх боловсролд нийт хүүхдүүдийн 60 орчим хувь нь хамрагдсан.

1-12 ангийн бүх сурагчид үдийн хоолны хөтөлбөрт хамрагдана. Эхний ээлжид 1-5 ангийн 105 мянган хүүхдийг үдийн цайд хамруулна. Нэг хүүхдэд ногдох үдийн хоолны мөнгийг 1500 төгрөг болгож нэмэгдүүлсэн.

Тусгай хэрэгцээт хүүхдийг энгийн сургуулиудад сургах бодлого хэрэгжиж буй. Иймд тухайн хүүхдэд тусгай үйлчилгээ үзүүлэх багшийг чадавхжуулж байна.

Цэцэрлэгт багшийг хомстол үүсэхгүй.

Холбоотой мэдээ